เครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช

อ, 06/11/2012 - 11:33 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

งบปี พ.ศ.: 
2541
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: