เครื่องมือวัดการใช้น้ำของพืชอ้างอิงแบบประหยัด

อ, 06/11/2012 - 11:26 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายมนตรี ค้ำชู
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

งบปี พ.ศ.: 
2541
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: