เครื่องเก็บนวดข้าว

อ, 06/11/2012 - 11:25 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายชาญชัย โรจนสโรช
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นครปฐม

งบปี พ.ศ.: 
2541
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: