เครื่องปลูกสับปะรด (เฟส2)

อ, 06/11/2012 - 11:24 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

งบปี พ.ศ.: 
2541
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: