ตู้อบถุงห่อผลไม้ด้วยควันสมุนไพรที่มีฤทธิ์กำจัดแมลง

อ, 06/11/2012 - 11:21 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายธานี ทับทิมโต
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองค์รักษ์ นครนายก

งบปี พ.ศ.: 
2541
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: