เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้าสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประยุกต์จากวัสดุราคาถูกในท้องถิ่น

จ, 05/11/2012 - 14:55 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 40-41)
นักวิจัย/สถาบัน
นายบรรชา สุภาวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

งบปี พ.ศ.: 
2541
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: