เครื่องอบแห้งแบบถังกวนใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง (เฟส2)

จ, 05/11/2012 - 14:35 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 40,41)
นักวิจัย/สถาบัน
นายสิริชัย ส่งเสริมพงษ์
กลุ่มงานวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว กองเกษตรวิศวกรรม
กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งบปี พ.ศ.: 
2541
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: