การตากแห้งลูกหยีโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (เฟส2)

จ, 05/11/2012 - 14:21 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 40,41)
นักวิจัย/สถาบัน
นายณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

งบปี พ.ศ.: 
2541
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: