การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ (เฟส1)

จ, 05/11/2012 - 13:23 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 40,41)
นักวิจัย/สถาบัน
นายสมบูรณ์ เวชกามา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด
ราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: