เครื่องเก็บนวดข้าว (เฟส1)

จ, 05/11/2012 - 13:17 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
นักวิจัย/สถาบัน
นายชาญชัย โรจนสโรช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นครปฐม 73140 (ย้ายอยู่กรมวิชาการเกษตรแล้ว)

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: