เครื่องเฉือนมันฝรั่งแผ่น (เฟส1)

จ, 05/11/2012 - 12:58 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายประพันธ์ ศิริพลับพลา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: