เครื่องคัดแยกหน่อสับปะรด (เชิงรุก)

จ, 05/11/2012 - 12:53 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายเสรี วงส์พิเชษฐ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: