เครื่องขึ้นรูปและหั่นชิ้นหัวแครอท

จ, 05/11/2012 - 11:41 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายมนู ภู่พานิชเจริญกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: