เครื่องทำหญ้าหมักสุญอากาศแบบเคลื่อนที่ได้

จ, 05/11/2012 - 11:17 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายชวลิต สัมโน
วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: