อุปกรณ์รดน้ำสปริงเกอร์ชนิดเคลื่อนที่ได้ขณะรดน้ำ

จ, 05/11/2012 - 10:40 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายวิทยา วีระโชติ
วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: