เครื่องจักรแยกเศษใยลินิน

จ, 05/11/2012 - 10:39 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายสามัคคี โพธิ์เจริญ
กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: