เครื่องมือใช้สอบเทียบตัวตรวจวัดการเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าสำหรับงานวัดค่าศักย์ของน้ำในดิน

จ, 05/11/2012 - 10:33 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายปราโมทย์ โสวัณณะ
แผนกกองยุทธการ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
กองบัญชาการทหารสูงสุด

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: