เครื่องเกี่ยวและนวดข้าว (เชิงรุก)

จ, 05/11/2012 - 10:31 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายวราวุฒิ ไกยราช
คณะวิชาช่างเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: