โรงงานขนาดย่อมสำหรับอุตสาหกรรมการแปรสภาพเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส2)

จ, 05/11/2012 - 10:29 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 39-40)
นักวิจัย/สถาบัน
นายธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: