การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย (เฟส2)

จ, 05/11/2012 - 10:26 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 39-40)
นักวิจัย/สถาบัน
นายพูลประเสริฐ ปิยะอนันต์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: