เตาหลอมทองเหลือง-ทองสัมฤทธิ์

พ, 24/10/2012 - 15:28 — admin3
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายอิสรา ธีระวัฒน์สกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
130 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

งบปี พ.ศ.: 
2538
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: