ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส1)

จ, 22/10/2012 - 14:58 — admin3
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 36,37)
นักวิจัย/สถาบัน
นายบัณฑิต จริโมภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: