เครื่องล้างสตรอว์เบอร์รี (เฟส1)

จ, 22/10/2012 - 14:53 — admin3
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 36,37,38)

นักวิจัย/สถาบัน นายประสงค์ อิงสุวรรณ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

งบปี พ.ศ.: 
2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: