เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชแบบหมอกควันอเนกประสงค์ (เฟส1)

จ, 22/10/2012 - 14:49 — admin3
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 36,37,38) นักวิจัย/สถาบัน นายสัมพันธ์ ไชยเทพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

งบปี พ.ศ.: 
2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: