เครื่องมือเตรียมดิน และเครื่องมือหยอดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใช้กับรถแทรกเตอร์นั่งขับขนาดเล็ก (เฟส1)

จ, 22/10/2012 - 14:47 — admin3
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 36-37)
นักวิจัย/สถาบัน
นายอนันตชัย เที่ยงดาห์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
บางซื่อ กทม. 10800

งบปี พ.ศ.: 
2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: