เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหินพานต์ (เฟส1)

จ, 22/10/2012 - 14:45 — admin3
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี36-37)
นักวิจัย/สถาบัน
นายธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

งบปี พ.ศ.: 
2536

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: