เครื่องขุดมันสำปะหลัง (เฟส1)

จ, 22/10/2012 - 14:42 — admin3
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 36-37)
นักวิจัย/สถาบัน
นายสมนึก ชูศิลป์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

งบปี พ.ศ.: 
2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: