ระบบชลประทานแบบไมโคร (เฟส1)

จ, 22/10/2012 - 14:22 — admin3
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 36,37)
นักวิจัย/สถาบัน
นายมนตรี ค้ำชู
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: