รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ขนาดเล็กการเกษตร (เฟส1)

จ, 22/10/2012 - 14:04 — admin3
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 36-37)
นายชาญชัย โรจนสโรช
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นครปฐม 73140 (ย้ายอยู่กรมวิชาการเกษตรแล้ว)

งบปี พ.ศ.: 
2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: