เครื่องนวดถั่วเหลืองเพื่อใช้สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ (เฟส1)

จ, 22/10/2012 - 14:00 — admin3
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 36-37)
นายวินิต ชินสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40002

งบปี พ.ศ.: 
2536

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: