โรงเรือนและระบบการควบคุมสำหรับปลูกไม้ตัดดอกเพื่อการค้า

จ, 22/10/2012 - 13:56 — admin3
รายละเอียด: 

นายกิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ถนนสันทราย-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

งบปี พ.ศ.: 
2536

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: