รถไถเดินตามต้นแบบ

อา, 21/10/2012 - 13:23 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบปี พ.ศ.: 
2536

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: