เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส2)

อา, 21/10/2012 - 13:19 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 35,36,37)
นางสาวปานมนัส ศิริสมบูรณ์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

งบปี พ.ศ.: 
2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: