เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน (เฟส2)

อา, 21/10/2012 - 13:10 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
นายประยุทธ์ สุวรรณชีวะกร
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: