เครื่องพ่นหมอกในสวนผลไม้ (เฟส2)

อา, 21/10/2012 - 13:08 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
นายมงคล กวางวโรภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2536

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: