เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส1)

ส, 20/10/2012 - 14:21 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 35,36,37)
นักวิจัย/สถาบัน
นางสาวปานมนัส ศิริสมบูรณ์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

งบปี พ.ศ.: 
2535

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: