การอบแห้งและการเก็บรักษาข้าวเปลือก (เฟส1)

ส, 20/10/2012 - 14:20 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 35-36) นักวิจัย/สถาบัน นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 91 ถนนสุขสวัสดิ์ 48 แขวงบางมด เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

งบปี พ.ศ.: 
2535
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: