เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน (เฟส1)

ส, 20/10/2012 - 14:18 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
นักวิจัย/สถาบัน
นายประยุทธ์ สุวรรณชีวะกร
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2535

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: