เครื่องพ่นหมอกในสวนผลไม้ (เฟส1)

ส, 20/10/2012 - 14:14 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
นักวิจัย/สถาบัน
นายมงคล กวางวโรภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2535

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: