เครื่องหว่านอาหารเม็ดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงการค้า (เฟส1)

ส, 20/10/2012 - 14:12 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 35,36)
นักวิจัย/สถาบัน
นายวิชา หมั่นทำการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.เมือง จ.นครปฐม

งบปี พ.ศ.: 
2535

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: