รถพ่วงสำหรับรถไถเดินตาม

ส, 20/10/2012 - 13:51 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

งบปี พ.ศ.: 
2535

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: