ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ปี 2556

No replies
admin5
Offline
Joined: 05/06/2012

ขอเชิญองค์กร / ผู้ประกอบการ / วิสาหกิจชุมชน /กลุ่มอาชีพ ที่มีความพร้อมและความตั้งใจจริง ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการร่วมพัฒนาประดิษฐกรรม กับทีมผู้พัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และความพร้อมที่จะร่วมทำงานตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของท่าน อย่างได้ผล

http://www.tgi.or.th/news-detail.php?tr_id=151