เปิดตัว "เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัตโนมัติ"

อ, 17/07/2012 - 22:23 — admin

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการฯ

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.วท. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแถลงข่าว"ความสำเร็จโครงการเครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัตโนมัติ" ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร