สิทธิบัตรการประดิษฐ์และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

พ, 04/07/2012 - 16:41 — admin

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สิทธิบัตรการประดิษฐ์และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" ในวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ