เปิดตัว Inverter แบบ Pure Sine Wave ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์

จ, 25/06/2012 - 20:50 — admin

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าว "การพัฒนาสร้างเครื่องปรับความถี่กระแสไฟฟ้าฯ

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กำหนดจัดงานการแถลงข่าว การพัฒนาสร้างเครื่องปรับความถี่กระแสไฟฟ้า Inverter แบบ Pure Sine Wave ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี