เครื่องอบแห้งสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์

ศ, 25/11/2022 - 10:25 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา รางวัลชมเชย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

อาจารย์ที่ปรึกษา นายปรีดา มาหินกอง ดร.ณัฐวุฒิ ประทุมชาติ นายเชิดชู เจริญสุข นายศักดิ์ดา วงศ์กาฬสินธุ์ นายเพิ่มศักดิ์ แสงสิทธิ์ นายนฤพงษ์ น้อยเภา

นักศึกษา นายกิติศักดิ์ อุปพงษ์ นายศรชัย หนองระสาร นางสาวธิติยา ธงศรีนาด นางสาวกาญจนา พรมลัง นางสาวลักษณ์สุดา แสงกล้า นางสาวณัฐชา ก้อนคำ

งบปี พ.ศ.: 
2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: