อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG

อ, 20/09/2022 - 16:04 — admin2
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2565 หรือ “TechnoMart2022” ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิดหลักการ BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยงานจะจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และบริเวณทางเชื่อมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และรูปแบบ Online โดยในงานแถลงข่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับ MTEC สวทช. และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้นำผลงานเครื่องจักร เครื่องมือฝีมือคนไทย ที่ช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ Covid-19 ที่พัฒนาภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า มาจัดแสดง 2 ผลงาน ได้แก่ 1) เครื่องจ่ายออกซิเจนอัตราการไหลสูงแบบไร้การสัมผัส (KMITL-Tuchless Oxygen High Flow) เป็นเครื่องช่วยพยุงการหายใจของผู้ป่วย โดยแพทย์จะกำหนดอัตราการไหลเวียนอากาศ ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ต้องการ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ก่อนปล่อยผ่านทางจมูกอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ อีกทั้งยังสามารถควบคุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่นเพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย 2) เครื่องช่วยหายใจ Ambubag แบบบีบอัตโนมัติ (Automatic ventilator) เป็นเครื่องทุ่นแรงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หลักการคือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการบีบแทนมือ ปัจจุบันเครื่องดังกล่าวได้ส่งมอบไปแล้วกว่า 100 เครื่องให้แก่โรงพยาบาล และมูลนิธิในทุกภูมิภาค ซึ่งทั้ง 2 ผลงาน จะนำมาจัดแสดงภายในงาน TechnoMart2022 ร่วมกับผลงานที่พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ เครื่องคั่วธัญพืช, เครื่องย้อมผ้าจากยางกล้วยแบบกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก, ตู้อบและรมควันปลาเม็งระบบอัตโนมัติ, เครื่องฉีกหมูฝอยแบบกึ่งอัตโนมัติ และเครื่องผลิตซอสพริกระบบตัวกลางส่งผ่านความร้อน และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบแชมป์ชิงแชมป์ โดยนำสิ่งประดิษฐ์ อันดับที่ 1-3 ของแต่ละภูมิภาคมาประกวด ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 ณ ลานน้ำพุหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โดยการนำผลงานมาจัดแสดงในครั้งนี้ เพื่อนำผลงานวิจัย พัฒนา จากหิ้ง มาสู่ห้างอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของผู้พัฒนาและการสนับสนุนของภาครัฐที่เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการผลิตระดับชุมชน อีกทั้งผู้จัดงานยังเป็นตัวกลางในเชิงพาณิชย์เพื่อให้มีการซื้อขายระหว่างผู้พัฒนาผลงานและผู้สนใจผลงานด้วย ในงานได้นำสินค้า O-TOP มาจัดจำหน่ายโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในราคาเอื้อมถึงได้ แล้วพบกันในงาน TechnoMart2022 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565
วันที่กิจกรรม: 
Sat, 10/09/2022 - 17:00
สถานที่: 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ภาพประกอบ: 
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG
อว.จัดงานแถลงข่าว TechnoMart2022 ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG