อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี

พฤ, 01/09/2022 - 15:11 — admin2

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย แถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี โดยความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่นำมาแถลงข่าวในครั้งนี้ มีจำนวน 6 ผลงาน  ประกอบด้วย

            - เครื่องต้นแบบ 3D Bin picking พัฒนาโดย บริษัท อินดัสเตรียล ออโตเมชั่น แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
ในปัจจุบันโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ ต่าง ๆ ยังคงใช้แรงงานคนในการเรียงและคัดแยกชิ้นส่วน ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นเทคโนโลยีเครื่อง 3D Bin picking โดยอาศัยกล้องแบบ 3 มิติ ขนาดเล็กติดตั้งบนแขนกลของหุ่นยนต์ ทำให้สามารถมองเห็นชิ้นส่วนและสแกนหาวัตถุได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

            - เครื่องปอกมะม่วงเบา พัฒนาโดย บริษัท แอ๊ดว๊านซ์ แอนด์ ไวส์ โซลูชั่น จำกัด เนื่องด้วยมะม่วงเบามีลักษณะขนาดเล็กกว่ามะม่วงทั่วไป ทำให้มีปัญหาในการปอกเปลือกมะม่วง ทางผู้พัฒนาจึงได้ออกแบบเครื่องจักรฯ ที่ประกอบด้วยระบบหมุนใบมีด ระบบลำเลียงมะม่วง ระบบควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติที่สามารถปรับความเร็วรอบได้ โดยหลังจากทดสอบพบว่า ในเวลา 1 นาที 30 วินาที สามารถปอกเปลือกมะม่วงเบาได้ 2 กิโลกรัม ทำให้สามารถลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้

            - ระบบสร้างน้ำโอโซนเข้มข้นเพื่อกำจัดเชื้อโรคในอุตสาหกรรมการผลิตผักและผลไม้ออร์กานิค ของบริษัท อินเตอร์โกร จำกัด ระบบล้างผักแบบสายพานส่งต่อไปถังล้างที่ใช้การละลายโอโซนที่มีความเข้มข้นสูง มีการหมุนวนของน้ำมาใช้ใหม่ทำให้ประหยัดน้ำและพลังงานในการผลิต โดยสามารถตรวจสอบก๊าซโอโซนว่าเพียงพอต่อการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์หรือไม่ สามารถรายงานข้อมูลการทำงานผ่านระบบสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบความความแม่นยำได้ ปัจจุบันมีการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้อ

            - ชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาโดย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เดิมการสกัดจะทำโดยการใช้น้ำร้อนในหม้อสกัด ซึ่งใช้เวลาและพลังงานจำนวนมาก แต่กลับได้ผลผลิตจากการสกัดในปริมาณน้อย ทำให้ผู้ประกอบการพัฒนาชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาระบบสุญญากาศ ที่มีคุณสมบัติในการสกัดสาระสำคัญออกจากวัตถุดิบที่เป็นของแข็งโดยใช้แอลกอฮอล์ที่อุณหภูมิต่ำ เริ่มจากนำวัตถุดิบแบบสดมาแปรรูปโดยการอบ การสกัด การกรอง การระเหย การกลั่น และการผสมแบบโฮโม เป็นต้น

            - เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งมัลติฟังก์ชั่น คิดค้นขึ้นโดย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด สามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ทำให้ยืดอายุการเก็บรักษา คงคุณค่าทางสารอาหาร ลดปัญหาการเน่าเสีย โดยเครื่องอบแห้งฯ สามารถทำงานได้หลากหลายขั้นตอนในเครื่องเดียว โดยการให้ความร้อนด้วยอินฟาเรด ฮีตเตอร์ไฟฟ้า และดูดอากาศออกด้วยระบบสุญญากาศที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส จากการทดสอบพบว่าช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี

            - เครื่องระเหยข้นแบบบังคับให้หมุนเวียน สร้างโดย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นเครื่องที่สามารถระเหยของเหลว ที่มีการตกผลึกที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส ทำให้ของเหลวไม่สัมผัสกับความร้อนที่สูงเกินไป จึงทำให้ สี รส กลิ่น ยังคงเดิม อีกทั้งยังช่วยถนอมอาหารทำให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น

 

วันที่กิจกรรม: 
Sat, 27/08/2022 - 17:00
สถานที่: 
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
ภาพประกอบ: 
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
อว. ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี