สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พ, 24/08/2022 - 14:52 — admin2

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย แถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประกอบด้วย โครงการพัฒนา หุ่นยนต์เอไอ และหนูนา หุ่นยนต์ทำนา ณ แปลงนาทดสอบ บริษัท ที.ซี. เวลดิ้งออโตเมชั่น จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์เอไอ (AI Robotics) เกิดจากการขาดเทคโนโลยีเครื่องจักรจึงจำเป็นต้องนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง อีกทั้งไม่ครอบคลุมการเชื่อมโลหะชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่น อู่ต่อเรือ โครงสร้างอาคารเหล็ก ทางผู้พัฒนาจึงพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เอไอ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเซ็นเซอร์ โดยเซ็นเซอร์เปรียบเสมือนดวงตา เพื่อให้แขนหุ่นยนต์สามารถรับรู้ตำแหน่งของแนวเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิประภาพ และการพัฒนาสร้าง หนูนา หุ่นยนต์ทำนา เกิดการพัฒนาเนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวเป็นอันดับ 2 ของไทย รองจากยางพารา ซึ่งโดยปกติการปลูกข้าวแต่ละครั้ง เกษตรกรต้องใช้เครื่องจักร ถึง 5 ขั้นตอน ได้แก่ ตีดิน ลูบเทือก หว่านเมล็ดพันธุ์ พ่นยาคุมหญ้า และหว่านปุ๋ย ซึ่งต้องใช้ผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน และไม่มีมาตรฐาน เสี่ยงต่อภาวะขาดทุน  จึงต้องออกแบบหนูนา หุ่นยนต์ทำนา มาเพื่อแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติไร้คนขับ โดยการรวม 5 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ให้เหลือขั้นตอนเดียว เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตการปลูกข้าว และแก้ปัญหาแรงงานภาคการเกษตร โดยหนูนา หุ่นยนต์ทำนา จะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้น และเพิ่มโอกาสการส่งออกข้าวในตลาดโลกอีกด้วย

 

วันที่กิจกรรม: 
Fri, 19/08/2022 - 17:00
สถานที่: 
แปลงนาทดสอบ บริษัท ที.ซี. เวลดิ้งออโตเมชั่น จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ภาพประกอบ: 
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการพัฒนา “หุ่นยนต์เอไอ” และ “หนูนา หุ่นยนต์ทำนา” ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม