เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ศ, 19/08/2022 - 14:59 — admin2

4 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว พัฒนาโดย นายสมนึก วันละ  มหาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ภายใต้การขยายผลโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยนำเครื่องจักรฯ ไปติดตั้งและสาธิตวิธีการใช้งานให้ผู้ประกอบการ ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 3 แห่ง ได้แก่
1. วิสาหกิจชุมชนผ้าทอไตลื้อบ้านถิ่น
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 5
3. กลุ่มอาชีพทอผ้าทอกลายบัวต้นห้า
โดยเครื่องจักรฯ ที่พัฒนาขึ้นใช้ในการตีเกลียวเส้นด้ายจากเส้นใยพืชรวมถึงการม้วนเก็บเส้นด้าย ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนแกนหมุนด้านหน้าเครื่องเพื่อใช้สำหรับการตีเกลียวและม้วนเก็บเส้นด้าย และมีปุ่มปรับความเร็วที่ผู้ใช้สามารถปรับความเร็วในการตีเกลียวเส้นด้ายตามความต้องการ ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจเนื่องจากเครื่องช่วยอำนวยความสะดวก ลดแรงงานและระยะเวลาในกระบวนการทำเส้นด้ายให้สามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นและยังสามารถใช้งานในการพันรวมเส้นด้ายสีต่างๆ ตามความต้องการเพื่อใช้ในการออกแบบลวดลายใหม่ๆของผ้าทอได้อีกด้วย

วันที่กิจกรรม: 
Wed, 03/08/2022 - 17:00
สถานที่: 
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ภาพประกอบ: 
เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาว แก่ 3 วิสาหกิจชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่